Studiebegeleiding rebus sfeerfoto

Vakken trissen kan niet meer, slagen is de boodschap!

De Vlaamse regering heeft beslist dat studenten die starten in het hoger onderwijs in 2023, op het einde van het tweede jaar, verplicht zullen moeten geslaagd zijn voor alle vakken uit het eerste jaar. Een jaar trissen, voor de derde keer afleggen, mag niet meer.

De maatregel komt er omdat amper 1 op 3 studenten zijn bacherlordiploma behaalt binnen de vooropgestelde termijn van 3 jaar. Sommige studenten sleuren eerstejaarsvakken mee tot op het einde van hun loopbaan en slagen er hierdoor niet in om af te studeren. Te lang studeren is ook heel duur, zowel voor de Vlaamse overheid als voor de ouders privé.

Daarnaast zullen studenten ook veel meer een volledig lessenpakket (+/- 60 studiepunten) moeten opnemen. Uitzonderingen hierop blijven wel bestaan voor bv. werkstudenten, studenten met een topsportstatuut of met een functiebeperking.

Maatregelen minister Weyts

Minister Weyts plaatst tegenover deze maatregelen wel dat er meer geïnvesteerd

zal worden in extra studiebegeleiding en studieadvies voor álle studenten. Het systeem van toleranties blijft ook bestaan.

De studenten zijn in de eerste plaats bezorgd of de maatregelen van Minister Weyts om meer studiebegeleiding en oriëntering te voorzien wel voldoende zullen zijn. De onderwijsinstellingen stellen zich dan weer de vraag of de extra middelen die minister Weyts voorziet effectief vrijgemaakt zullen worden.

Eén van de grote boosdoeners voor het niet slagen is uitstelgedrag. Uitstellen is menselijk en van alle leeftijden. Toch zijn het vooral studenten die hiermee kampen en is uitstelgedrag, naast een slechte studiemethode de voornaamste oorzaak voor negatieve studieresultaten.
Het besef dat je uitstelgedrag hebt is cruciaal maar hoe pak je het aan?

Rebus helpt

Rebus biedt hierop antwoord in de cursus leren leren. Tijdens deze cursus geven we de student allerhande tips hoe je met uitstelgedrag kan omgaan. Daarnaast leren we aan de hand van het eigen cursusmateriaal een goede studiemethode aan die past bij de student die bij ons zit. Lees hier meer over onze aanpak voor een efficiënte studiemethode (voor meer info verwijzen we ook graag naar onze blog Het belang van leren leren).

Om je slaagkansen te optimaliseren tijdens je studies kan Rebus oprecht helpen. Bij Rebus ben je aan het juiste adres om je zoon of dochter te laten ondersteunen tijdens zijn of haar studies. De eerste jaren zijn vaak de moeilijkste. Het verschil met het middelbaar is immers groot en voor sommige studenten verloopt de aanpassing niet vlot.

De student kan bij ons terecht voor de training leren leren, maar ook voor individuele bijlessen voor alle vakken. Bij Rebus wordt de student begeleid van het begin van het semester tot aan de examens. We zorgen ervoor dat de student de leerstof begrijpt en het vak ‘leerklaar’ is tegen de blok. Ook tijdens de tweede zittijd staan we paraat om de studenten klaar te stomen tegen de examens!
De student wordt elke les geëvalueerd en die evaluatie wordt nadien naar de ouders gestuurd. Als ouder blijf je op die manier betrokken en word je op de hoogte gebracht van de inhoud en het verloop van de lessen.  Bij Rebus hechten we trouwens veel belang aan ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk dit is: De Standaard ‘Geef ouders huiswerk (en verantwoordelijkheid)’.
Laat niets aan het lot over en laat je student begeleiden door onze topcoaches voor de vakken waar hij of zij het moeilijk mee heeft. Lees hier alle info over onze begeleidingen voor studenten van het hoger onderwijs.


Bronnen:
De Standaard ‘Een samenleving die investeert, wil er wat voor in de plaats’ VRT NIEUWS
De Standaard ‘Studeren, dat doe ik morgen wel.’

Auteur: Celine Maertens, Verantwoordelijke Rebus Academy Kortrijk