Gebuisd voor het toelatingsexamen? Wat nu?

Niet gerangschikt voor het toelatingsexamen 2023, wat nu?

De hamvraag: wil ik verder met geneeskunde/tandheelkunde/diergeneeskunde?

Je hebt de toelatingsproef 2023 afgelegd en je bent niet gerangschikt. Een eerste indruk van wat je te wachten staat, heb je dus al. Een bijkomende troost: het toelatingsexamen blijft voor veel jongeren een moeilijke klip om te omzeilen, ook in 2023. Lees hier het persbericht.

De cesuur voor het toelatingsexamen arts is 120/240 en 131/240 voor tandarts. Er werden 2 vragen geneutraliseerd in het examen voor arts, 1 vraag in het examen tandarts en in het toelatingsexamen dierenarts 2 vragen. Aan de kandidaten van het toelatingsexamen dierenarts werden in totaal 58 punten extra punten toegekend waardoor de cesuur op 151/240 komt te liggen. Het is duidelijk dat voor dit allereerste toelatingsexamen dierenarts de verhouding voorbereiding en de verwachte kennis nog niet in balans ligt voor de meeste studenten.

Het toelatingsexamen arts en tandarts 2023 was ietsje minder moeilijk dan anders. Het was vrij evenwichtig samengesteld met de juiste verhouding qua moeilijkheidsgraad tussen het wetenschappelijk deel (kennis in de wetenschappen of KIW) en het namiddag gedeelte (generieke competenties of GC). Volgens onze coaches was het bij arts zelf iets makkelijker voor KIW (kennis in wetenschappen) dan bij bij tandarts. Omgekeerd was volgens onze coaches het gedeelte GC (generieke competenties) iets moeilijker bij arts dan bij tandarts.

Een goed voorbereide student had, zonder tegenslag, een serieuze kans op slagen. Zeker ook gezien het startquotum voor Arts gevoelig werd opgetrokken (meer dan 300 extra kandidaten kunnen beginnen aan de opleiding t.o.v. vorig jaar). We zijn dan ook zeer verheugd dat de REBUS studenten het opnieuw meer dan uitstekend deden dit jaar. Voorlopig, met nog niet alle resultaten binnen, hebben we een recordscore van meer dan 93% gerangschikte studenten voor de 3 toelatingsexamens samen. Voor dierenarts zelfs 100% gerangschikten! Deze cijfers lijken onwaarschijnlijk hoog maar uiteindelijk ook verklaarbaar. Sowieso behoren de Rebus studenten tot de allerbest voorbereide studenten aan de start van het ingangsexamen met een slaagpercentage tussen de 70 en de 80% de voorbije jaren. Door de verhoging van het startquotum komen zij dan ook als allereerste in aanmerking om gerangschikt te worden.

Ben je niet geslaagd? Vraag je dan eerst af: wil ik hier echt mee verder? Als het antwoord nee is, spring dan met beide voeten in je nieuwe avontuur. Niet twijfelen. Als het antwoord ja is, dan ga je het toelatingsexamen volgend jaar opnieuw moeten afleggen. Je kan immers nooit rechtstreeks starten in de bachelor Geneeskunde, Tandheelkunde of Diergeneeskunde. De beste keuzes die je kan maken ter voorbereiding van je volgende toelatingsexamen, lichten we hieronder toe.

(P.s.: Ben je niet gerangschikt voor het toelatingsexamen maar weet je nog niet goed of je verder wil met geneeskunde? Kijk dan eens naar de oorzaak van je resultaat. Was het kennis, stress of misschien nog iets totaal anders? Dat antwoord kan je helpen kiezen. Blijf je vastzitten op die vraag? Misschien kunnen wij je helpen. Je kan ons altijd hier bereiken.)

Ja, ik wil graag arts, tandarts of dierenarts worden!

Proficiat! Je doel is gezet. Je kan er op verschillende manieren naartoe werken. We leggen je even het één en ander uit.

> Keuze 1: Heb ik voldoende basiskennis opgedaan in het secundair voor wiskunde en wetenschappen?

Kom je uit een richting met onvoldoende wetenschappen (2u natuurwetenschappen) en/of 3u wiskunde? Indien ja, dan kan je best een volledig jaar spenderen aan het je eigen maken van deze basiskennis wiskunde en wetenschappen die absoluut nodig is om te kunnen slagen voor een toelatingsexamen. Dit kan via een schakeljaar of 7de jaar wiskunde-wetenschappen in een aantal scholen in Vlaanderen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 biedt Rebus ook een speciaal schakeljaar aan in dagprogramma om studenten perfect voor te bereiden voor een toelatingsexamen of wetenschappelijke universitaire studie.

Kom je uit een goeie richting secundair onderwijs wat betreft wetenschappen en wiskunde, dan kan je best kiezen voor een combinatie van studeren voor een hogere of universitaire studie samen met een voorbereiding voor het toelatingsexamen.

Rebus raadt ten sterkste aan om in het tweede semester de nadruk te leggen op je voorbereiding voor het toelatingsexamen!

Een voltijdse studierichting kiezen én je voorbereiden voor het toelatingsexamen is een erg zware opdracht. Je moet je niet alleen aanpassen aan het nieuwe systeem van de universiteit, je moet ook een enorme hoeveelheid leerstof verwerken. De kans op succes voor beiden is eerder beperkt.

Daarom adviseren we je om een deeltijds regime te kiezen. Kies voor minimaal 27 studiepunten, zodat je onder andere voor kinderbijslag en andere rechten als student in orde bent. Daarnaast is het slim om de klemtoon van die studiepunten in het eerste semester te leggen. Zo word je al ondergedompeld in de universitaire realiteit, leer je omgaan met grotere (complexere) hoeveelheden leerstof, doe je veel ervaring op en kan je kijken of het je bevalt. Vanaf februari ga je dan zoveel mogelijk focussen op het toelatingsexamen. Neem je tijd om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Enkel de goed voorbereide studenten slagen. Beter 1 maand teveel tijd dan 1 dag te weinig!

Ga hiervoor ook in overleg met je individuele studietraject begeleider van je gekozen studierichting. Vanaf het academiejaar 23-24 zijn er vernieuwde regels rond studiepunten en dien je het eerste jaar van een richting volledig af te leggen op maximaal twee jaar tijd. Universiteiten en richtingen zijn vrij om afwijkingen tot te staan of voorwaarden op te leggen aan het minimum studiepunten- of vakkenpakket dat je verplicht dient op te nemen in het eerste en/of tweede semester. Door de nieuwe regels zal het gemakkelijker zijn om vakken te schrappen (uit te schrijven) in het tweede semester dan om te starten met een minimunpakket. Voor dit laatse zal een zéér gegronde reden noodzakelijk zijn en zich voorbereiden voor een toelatingsexamen hoort daar waarschijnlijk niet bij.

Moet je dan wel grondig studeren voor die vakken van je “tijdelijke” richting? Ja! Ga er 100% voor en probeer voor alle vakken te slagen! Het boost je vertrouwen en je leert er enorm veel uit, zowel voor je studiehouding als voor de inhoud van je vakken.

> Keuze 2: Welke studierichting moet ik kiezen?

Het allerbelangrijkste om te weten: er bestaat geen enkele studierichting die je goed voorbereidt op het toelatingsexamen arts/tandarts/dierenarts 2024. Hoezo? Het toelatingsexamen test je kennis van de 2de en 3de graad uit het secundair onderwijs en er bestaat nu eenmaal geen richting ‘secundair onderwijs’ aan de universiteit. Het spreekt voor zich dat een wetenschappelijke richting interessanter is met jouw doel voor ogen dan pakweg politieke wetenschappen. Maar, de perfecte voorbereiding is zeker ook niet biomedische wetenschappen, zoals soms in de pers of sociale media wordt gedeeld. Het is niet omdat je slaagt voor de vakken van biomedische wetenschappen dat je gemakkelijker zal gerangschikt worden voor het toelatingsexamen.

Als wij één studierichting zouden moeten kiezen, zou het farmaceutische wetenschappen kunnen zijn! In Leuven heb je in het eerste semester een programma van 31 studiepunten met o.a. de volgende vakken: fysica, celbiologie, algemene scheikunde en organische scheikunde. Een perfect semester om ervaring op te doen. Maar even goed kan je kiezen voor bio-ingenieur, biochemie, biologie, biomedische wetenschappen, etc… Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie is ook een goede keuze want het staat zeer dicht bij het menselijk lichaam (en dus ook bij geneeskunde) en fysica en bio-mechanica, scheikunde, statistiek en anatomie komen er aan bod. Zoals hierboven reeds aangegeven: overleg zeker ook met je individuele studietraject begeleider van je gekozen studierichting!

Het belangrijkste is dat je achter je keuze staat, gemotiveerd bent, en er alles aan doet om te slagen in het eerste semester!

Hou ook rekening met de verplichte ijkingstoetsen voor bepaalde studierichingen. Je moet verplicht deelnemen maar het resultaat is niet bindend (je MOET NIET slagen om te mogen beginnen)

Moet ik studeren voor vrijstellingen?

Studeren voor vrijstellingen is geen absolute must”. Eenmaal je in de richting geneeskunde of tandheelkunde belandt, heb je statistisch gezien meer dan 90% slaagkans. Dus waarom zou je de kans op slagen voor het toelatingsexamen (35,7% voor arts, 16,7% voor tandarts en 56,2 % voor dierenarts in 2023) hypothekeren voor iets waar je achteraf meer dan 90% slaagkans hebt bij een normale studie-inzet.

Conclusie

Als je niet gerangschikt bent voor het toelatingsexamen 2023, moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Wil je echt arts, tandarts of dierenarts worden, geef dan prioriteit aan het ingangsexamen en maak realistische keuzes. Ga voor een deeltijds regime van minstens 27 studiepunten maar ook niet al te veel meer. Probeer zoveel mogelijk vakken in het eerste semester af te leggen, en kies liefst voor een wetenschappelijke richting indien je geen duidelijk plan B hebt. En vooral: bereid je zéér goed voor! Wist je dat je minstens 300 uur nodig hebt om alle leerstof te beheersen? Tips over de voorbereiding van een toelatingsexamen vind je hier. Wil je je samen met ons voorbereiden, klik dan door naar alle info over aanpak en inschrijven.

Auteur: Jan Bruwier – Algemeen verantwoordelijke Rebus