Schakeljaar Wiskunde – Wetenschappen

Rebus. Your future starts here.
Welkom op onze webpagina voor het schakeljaar Wiskunde - Wetenschappen!

Vanaf het schooljaar 2023-2024 biedt REBUS een intensief dagprogramma aan dat specifiek ontworpen is voor afgestudeerden van de humaniora die een hogere wetenschappelijke studie willen aanvatten of willen deelnemen aan het toelatingsexamen maar onvoldoende basis hebben voor wiskunde en wetenschappen of zich met 100% focus willen voorbereiden op het toelatingsexamen!

Ons schakeljaar (een soort 7de jaar wiskunde-wetenschappen) herneemt stap voor stap de leerstof uit het middelbaar en heeft tot doel je te ondersteunen bij het verkrijgen van een goede basis in alle onderwerpen die je moet beheersen. Aansluitend op het schakelprogramma bieden we vanaf maart 2025 ook specifieke groepslessen aan die je optimaal voorbereiden op de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Lees er hier alles over. In deze groepslessen willen we ervoor zorgen dat je vertrouwd raakt met de examenstijl en dat je voldoende oefent om je vaardigheden nog verder te verbeteren.

Tijdens het schakeljaar word je begeleid door ervaren lesgevers met een grondige kennis van de leerstof en gepassioneerd om jou te helpen slagen. We wisselen af tussen klassikale lessen en individuele ondersteuning, zodat je op jouw eigen tempo kan leren en vragen kan stellen wanneer dat nodig is.

Ons dagprogramma bestaat uit 25 weken les. De lessen starten in de eerste week van oktober en lopen tot eind april.
Tijdens de herfst, kerst-en krokusvakantie zijn er geen lessen.
De lessen gaan door van 9u -16u op weekdagen (niet op woensdagen) in Leuven en Gent. Het aantal inschrijvingen wordt strikt beperkt tot maximum 18 studenten.

Wiskunde en Fysica: 8 uur/week les en 4 uur/week begeleide studie
Chemie en Biologie: 6 uur/week les en 4 uur/week begeleide studie

Wiskunde

We leggen de focus op het hernemen en versterken van de wiskunde van het 5e en 6e jaar. We nemen hierbij de boeken "Van Basis Tot Limiet" (VBTL) van uitgeverij Die Keure als leidraad. We vullen deze aan met extra leerstof om ervoor te zorgen dat je alle leerstof verwerkt die aan bod komt op het toelatingsexamen.

In de analyse is een breed scala aan functies van belang, zoals veeltermfuncties, rationale functies, irrationale functies, goniometrische functies, en meer. We bestuderen hun gedrag, waaronder nulwaarden, raaklijnen, extrema, buigpunten, en andere aspecten. Daarnaast leren we ook over afgeleiden en integralen.

Om met deze functies te kunnen werken oefenen we ook op rekenen met machten, logaritmen, ongelijkheden, vierkantsvergelijkingen, parabolen, cirkels …

We zien de basisprincipes van matrices en stelsels. We gaan aan de slag met kansrekenen en statistiek.

 Boekenlijst wiskunde:

 • VBTL 5/6 – GO! – leerboek analyse 1 – 3/4 uur
 • VBTL 5/6 – GO! – leerboek analyse 2 – 3/4 uur
 • VBTL 5/6 – GO! – leerboek analyse 3 – 3/4 uur
 • VBTL 5/6 – GO! – leerboek matrices en stelsels – 3/4 uur
 • VBTL 5/6 – GO! – leerboek combinatieleer en kansrekening
 • VBTL 5/6 – GO! – leerboek statistiek – 3/4 uur

Fysica

In de lessen fysica hernemen we de leerstof van het 3e tot en met het 6e middelbaar. Wat je voorkennis ook is, ons programma is speciaal ontworpen om je te ondersteunen bij het begrijpen en toepassen van de belangrijkste concepten in de fysica. We leggen een stevige basis en richten ons op de onderwerpen die relevant zijn voor het toelatingsexamen arts/tandarts/dierenarts.

We maken gebruik van de boekenreeks van uitgeverij Pelckmans (“Focus Fysica” in 3-4-5 en “Fysica Vandaag” in het 6e jaar). Deze boeken staan bekend om hun heldere uitleg, uitgebreide voorbeelden en gevarieerde oefeningen.

Dit zijn de thema’s die we onder de loep nemen:

 • Massadichtheid
 • Optica (terugkaatsing, lichtbreking, lenzen)
 • Druk
 • Gaswetten
 • Warmteleer
 • Elektriciteit en magnetisme
 • Kernfysica
 • Kinematica (ERB, EVRB, ECB,…)
 • Dynamica (krachtwerking, arbeid, energie, vermogen)
 • Trillingen en golven (incl. geluid)

Boekenlijst fysica:

 • Focus Fysica 3.2 leerwerkboek
 • Focus Fysica 4.2 leerwerkboek
 • Focus Fysica 5 handboek
 • Fysica Vandaag 6.2 leerboek

Chemie

Bij chemie zullen we werken aan een algemene grondige basis, waarbij een nadruk gelegd wordt op begrijpen, oefenen en inzicht. De studenten zullen aan het einde van dit traject goed voorbereid zijn om aan het toelatingsexamen deel te nemen of een andere wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs.

De thema’s die we zullen behandelen:

 • Zuivere stoffen en mengsels
 • Bouw en eigenschappen van atomen
 • Chemische bindingen en roosters
 • Naamgeving anorganische en organische stofklassen
 • Chemisch rekenen
 • Polariteit en oplosbaarheid
 • Atoom- en molecuulmodellen
 • Intermoleculaire krachten
 • Reactiesnelheid
 • Thermodynamica
 • Chemisch evenwicht
 • Zuur-basereacties
 • Redoxreacties
 • Koolstofchemie: isomerie, reactietypes, …

Boekenlijst Chemie:

 • GENIE Chemie 3 Leerschrift 2u
 • GENIE Chemie 4 Leerboek
 • GENIE Chemie 5 Leerboek
 • ION 6.2

  Biologie

  Tijdens de lessen biologie hernemen we de leerstof van de tweede en derde graad. We spitsen ons vooral toe op de thema’s die bevraagd worden tijdens het toelatingsexamen van arts, tandarts en dierenarts.
  De thema’s die we zullen behandelen:

  • Skelet- en bewegingsstelsel van de mens
  • Zenuwstelsel
  • Hormonaal stelsel
  • De eukaryote cel:
   • Bouw en functie van organellen en structuren
   • Uitwisseling van stoffen tussen cel en milieu
  • Stofwisseling
  • Erfelijke informatie
  • Celvermeerdering
  • Voortplanting & vroege ontwikkeling
  • Erfelijkheidsleer
  • Biotechnologie
  • Evolutieleer

  Boekenlijst Biologie:

  • Focus Biologie 3.2 handboek
  • GENIE Biologie 5 leerboek
  • Biogenie 5.2/6.2
  • Biogenie 6.2

  Heb je interesse in ons Schakeljaar Wiskunde-Wetenschappen en wil je met de allerbeste coaches werken? Neem contact met ons op of vul het formulier rechts van deze pagina in.

  Interesse in deze opleiding?


  Vul onderstaand formulier in en wij helpen je meteen verder!


   Waar wil je dit volgen?