Dataverwerkingsverklaring


Informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke data.

Uw vertrouwen in het correct en verantwoordelijk omgaan met uw gegevens is zeer belangrijk voor het succes van onze begeleidingen. Daarom hechten wij groot belang aan het beschermen van uw data. Het verzamelen, verwerken (zoals bewaren, wijzigen, versturen, blokkeren en verwijderen) en gebruik van uw persoonlijke data zal enkel plaatsvinden volgens de huidige beschermende regels en bepalingen voor data. Hier zullen we in het kort onze belangrijkste beginselen met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke data bespreken.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op specifieke details over persoonlijke of feitelijke kenmerken die refereren aan een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een persoonsnaam of adres, alsook cookies (zie § 3). Dergelijke data worden opgevraagd wanneer u zich aanmeldt om lessen te volgen bij Rebus.

2. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke data

Wanneer gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te vullen (bv. In de algemene informatie e-mail of op de website), kan deze informatie gebruikt worden voor de algemene werking van Rebus. Voor de manier waarop deze persoonlijke data verzameld, verwerkt en gebruikt wordt, zal Rebus zich houden aan de Europese wetgeving voor het beschermen van data. Persoonlijke gegevens zullen in een veilige, niet-publiek toegankelijke database opgeslagen worden, en niet openbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder toestemming van de betreffende persoon, tenzij we zijn genoodzaakt dit te doen door de wet, op basis van een rechterlijk bevel of een officiële verordening.

3. Gebruik van cookies

De wetgeving verplicht websites het gebruik van cookies kenbaar te maken. Bijna elke website gebruikt cookies om de gebruikerservaring beter te maken.

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat door servers wordt doorgegeven wanneer een webpagina wordt bezocht en dat tijdelijk op de respectievelijke gebruikers harddrive wordt opgeslagen. Wanneer de betreffende server weer wordt bezocht, stuurt de browser van de gebruiker de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server is dan in staat de informatie die gedurende deze procedure is verkregen op verschillende manieren te evalueren. Cookies maken het gemakkelijker om door een webpagina te navigeren.

In principe gebruikt Rebus enkel cookies voor analyse van de website en het gebruik van embedded YouTube-media. Wij verzamelen hierbij geen persoonlijke gegevens. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de voordelen van cookies, kan u onze website ook gebruiken zonder cookies. Iedere browser kan worden geconfigureerd om cookies te weigeren. In dit geval willen we u erop wijzen dat het weigeren van functionele cookies het gebruik van de website moeilijker zal maken, omdat sommige functies alleen beschikbaar zijn wanneer het gebruik van functionele cookies is toegestaan.

4. Wijzigen van gegevens of terugtrekking

Wanneer u, om welke reden dan ook, uw persoonlijke data uit onze database wil verwijderen, kunt u dit doen door een mailtje naar info@rebus.be te sturen.