Toelatingsproef Arts en Tandarts 2022, wat verandert er?

Ben je van plan om deel te nemen aan de toelatingsproef arts/tandarts 2022? Noteer alvast dinsdag 5 juli voor het examen arts en woensdag 6 juli voor het examen tandarts in je agenda. Het ingangsexamen blijft, zoals de vorige jaren, digitaal en gedecentraliseerd.  Het GC-gedeelte blijft gelijk t.o.v. vorig jaar. Voor KIW verandert er in feite niets, behalve voor scheikunde is er een wijziging voor de naamgeving van …

Dankbrief van een student

We ontvingen volgende dankbrief van een student die groepslessen ter voorbereiding van het toelatingsexamen volgde bij Rebus. Olen, 29 augustus 2020 Beste backoffice van RebusBeste Jan In deze brief zou ik mijn dankbaarheid willen uitdrukken tegenover jullie organisatie. Op 31 augustus van het vorige jaar kwam ik naar Leuven om een eerste hiatentest af te leggen. De pijnpunten werden daar …

Gebuisd voor het toelatingsexamen? Wat nu?

Gebuisd voor het toelatingsexamen 2021, wat nu?

De hamvraag: wil ik verder met geneeskunde/tandheelkunde? Je hebt de toelatingsproef 2021 afgelegd. Een eerste indruk van wat je te wachten staat, heb je dus al. Een bijkomende troost ook: het toelatingsexamen blijft voor veel jongeren een moeilijke klip om te omzeilen. Nu moet je je afvragen: wil ik hier echt mee verder? Als het antwoord nee is, spring dan …