Dankbrief

Dankbrief van een student

We ontvingen volgende dankbrief van een student die groepslessen ter voorbereiding van het toelatingsexamen volgde bij Rebus.

Olen, 29 augustus 2020

Beste backoffice van Rebus
Beste Jan

In deze brief zou ik mijn dankbaarheid willen uitdrukken tegenover jullie organisatie.

Op 31 augustus van het vorige jaar kwam ik naar Leuven om een eerste hiatentest af te leggen. De pijnpunten werden daar voor een eerste maal blootgelegd. Op het adviesgesprek zag Jan tóen al de enorme goesting die ik had om er alles voor te geven. Ik besloot vervolgens om alle groepslessen te nemen. Zo gezegd, zo gedaan.

Ik weet nog heel goed dat ik mezelf bedacht ‘doe niet te close met die mensen, da’s allemaal concurrentie’. Dat was één van de domste redeneringen die ik ooit heb gemaakt. Ik had nooit verwacht zo gemotiveerd te geraken door twee zeer leuke reeksen. Door net met mensen in contact te komen die even graag perse door dat toelatingsexamen willen geraken, kan je er beter over praten dan bijvoorbeeld met vrienden op school.

Rebus heeft de overgang naar het digitaal lesgeven fantastisch doorstaan. Om op slechts enkele dagen het hele digitale gegeven op punt te zetten, verdient een dikke chapeau. Er waren eerst wat kleine kinderziektes en het was wat aanpassen voor zowel studenten als coaches, maar het heeft uiteindelijk geen impact gehad op onze voorbereiding. Echt top!

Uiteraard wil ik in deze brief mijn Rebuscoaches één voor één bedanken:

  • Romain, de wiskundeman die ons leerde waar de valstrikken zaten. Hij vertelde ons keer op keer weer waar die duivelse professor Quaegebeur van houdt: stelsels met parameters, somen productvragen bij vierkantsvergelijkingen enzovoort. Ook zijn enthousiasme bij het hermaken van kandidaat-examenvragen was schitterend om te zien en motiveerde me nog meer.
  • Eliran, die mij telkens wist te boeien met zijn uitleg over hoe de wereld in elkaar zat. Hij stond steeds open voor vragen en bleef kalm en behulpzaam wanneer iemand voor de 3e keer dezelfde vraag stelde. Zijn droge humor en fantastische verhalen over zijn leven maakte de les luchtig en aangenaam. Ook zijn enorme bijdrage aan de enquête zal mij bijblijven.
  • Koen, die ons vanaf dag 1 geruststelde: ‘chemie is de puntenpakker’. Hij nam altijd zijn tijd, maakte een babbeltje met ieder van ons en wist met zijn duidelijke technieken ons inzicht te geven in de wondere wereld van de scheikunde. De nieuwe leuze van hem zou moeten zijn ‘met de Koen is chemie dik te doen!’
  • Martine, een directe maar superfijne en lieve vrouw die soms een halfuur na de les napraatte met haar studenten om ons te kalmeren in stressmomenten. Telkens kon ze ons met haar duidelijke uitleg en haar 1001 trucjes doen inzien waarom biologie echt kan meevallen. Het
    was met momenten echt strijkgaan tijdens de lessen, dikke merci daarvoor.
  • Dank Isolde voor de fijne planningsessie en duidelijke uitleg op de GC training en het GC simulatie-examen.
  • Als laatste een grote dank u wel aan Silke, Lies, Luc, Edo, Eva en Sophie, de coaches van wie ik les kreeg tijdens de zomerreeksen en het simulatie-examen.

Daarnaast wil ik ook een grote dank u wel richten tot het enquêteteam. Nadat het examen werd uitgesteld en gedigitaliseerd ten gevolge van de coronacrisis, kwam er een golf van vragen en bezorgdheden van alle Rebusstudenten, een zeer begrijpelijk gegeven. Maar tussen die verontwaardigde studenten ontstond een groepje dat zich zou inspannen voor de rechten van de kandidaten, met als voortrekkers Jan, Corneel en ikzelf (nadien omgedoopt tot de ‘chiefs’ van de enquête). Er is uren werk ingestoken, in zowel het wikken en wegen van bepaalde bewoordingen in
de vragen, in het opstellen van de website, in de mails naar de commissie etc. maar het was het achteraf gezien meer dan waard. Met 1.077 unieke waarden, een eigen website en een overleg met de hooggeplaatsten hebben we destijds een krachtig signaal uitgestuurd. Maar het allerbelangrijkste: tussen de vergaderingen door was er steeds tijd voor een grap, een lach of in mijn geval een bulderlach. Tranen van het lachen was het met momenten, wat nog meer bevestigt dat ik mij ongelooflijk geamuseerd heb.

Uiteraard is het nu afwachten en hoop ik op een gunstige rangschikking voor mijn voorkeursopleiding geneeskunde. Maar wat het resultaat ook moge zijn, ik heb op geen enkel moment spijt gehad van mijn beslissing om aan het Rebusverhaal te beginnen.

Ik wens ieder van jullie het allerbeste toe in de toekomst. Bedankt voor alles!

Auteur: Maxim Valgaeren -student geneeskunde 3de bachelor VUB

Uiteindelijk was hij gunstig gerangschikt voor zowel het toelatingsexamen arts als die van tandarts. Wij wensen Maxim heel veel succes toe in zijn studie geneeskunde aan de VUB.