Online les

Rebus in tijden van corona

Het coronavirus. Het begon als een ver-van-ons-bed-show in China, maar kwam steeds sneller akelig dichtbij. Toen ook in België heel wat besmettingen opdoken, gebeurde het onvermijdelijke. Op 12 maart hield de Nationale Veiligheidsraad een persconferentie waarin duidelijk werd dat ons leven er de komende weken heel wat anders zou uitzien. Het verdict was hard: scholen gaan dicht, lessen worden opgeschort. En dat al zeker tot het begin van de paasvakantie. Een pijnlijke klap voor het hele land. Ondertussen werden de maatregelen reeds verlengd tot en met 19 april, en mogelijks daarna ook nog tot 3 mei.

Friday the 13th: Tijd voor actie!

Ook voor het Rebus team kwam dit hard aan. In het weekend stonden er namelijk al tien groepslessen van +/- 25 leerlingen ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts gepland in Leuven, Antwerpen en Kortrijk. En wat met alle lessen daarna? Niets doen was uiteraard geen optie. Daarom schoot ons team meteen in actie: tijd voor Plan B!

Teamwork makes the dream work


Op zo’n moment is het een kwestie van snel en efficiënt te denken. Om nog steeds kwalitatieve studiebegeleiding te kunnen verzekeren, was het omschakelen van klassikale naar digitale lessen de oplossing. Een online platform was ons niet vreemd, maar online lesgeven is toch nog iets helemaal anders. In sneltempo zetten we Rebus via Microsoft Teams op poten. Ons team bleek een geoliede machine te zijn en bewees weer maar eens: teamwork makes the dream work! We stelden een handleiding op voor lesgevers en studenten, stoomden ons team klaar en zorgden voor webcams, grafische tablets en ander materiaal waar nodig. Dankzij deze innovatieve tool konden zelfs de geplande groepslessen van dat weekend doorgaan! Zowel lesgevers als studenten waren achteraf erg tevreden over de efficiëntie van de groepslessen. Niemand die dacht dat het zó vlot zou verlopen! De eerste online groepslessen waren dus een succes, en wat zijn we daar trots op!


Nabije toekomst: Rebus zet volop in op online lessen

De eerste horde is genomen, maar hoe zien de komen de weken eruit voor het onderwijs en bij Rebus?

In het hoger onderwijs wordt enkel nog lesgegeven via digitale kanalen tot het einde van het semester. De werkcolleges en practica vallen weg, waardoor de studenten meer op zichzelf aangewezen zijn om de leerstof te verwerken. Voor veel studenten is dit niet vanzelfsprekend. Bovendien zijn niet alle faculteiten en universiteiten voldoende uitgerust en flexibel om hun lesaanbod aan te passen aan deze uitzonderlijke omstandigheden en kwalitatief online onderwijs aan te bieden. De vraag naar bijkomende ondersteuning bij het verwerken van de leerstof wordt steeds groter. Hoewel we bij Rebus initieel twijfels voelden bij het online lesgeven, wat een logische reactie is gezien deze onzekerheid, hebben de afgelopen drie weken ons geleerd dat wij perfect klaar zijn om aan deze vraag te voldoen. We slagen erin om ons lesaanbod en de kwaliteit ook online te blijven garanderen!

Leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs krijgen nu vooral herhaling van de geziene leerstof. Dat kan natuurlijk niet blijven duren. Aangezien het ernaar uitziet dat de maatregelen zullen verlengd worden, zullen scholen in dat geval overschakelen naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. Over de precieze invulling verneem je later meer, maar de belangrijkste voorwaarde is alvast dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leerkrachten en directies. Ook hier kan Rebus probleemloos op anticiperen. We zijn niet alleen in staat op leerlingen en studenten hulp te bieden, maar kunnen ook onderwijsinstellingen ondersteunen door online lessen te organiseren via Teams!

Nelson Mandela zei ooit: “It always seems impossible, until it’s done”. Deze quote is niet voor niets het opschrift op de muur van ons kantoor. Let’s do this!

Auteur: Jan Bruwier – Algemeen verantwoordelijke Rebus