Rebus Blog Voorbereiding Toelatingsexamen

Toelatingsproef arts, tandarts en dierenarts 2024, wat verandert er?

Ben je van plan om deel te nemen aan de toelatingsproef arts/tandarts/dierenarts 2024? Noteer alvast dinsdag 2 juli voor het examen arts en woensdag 3 juli voor het examen tandarts in je agenda. Het toelatingsexamen dierenarts gaat door op 4 juli.
De ingangsexamens blijven, zoals de vorige jaren, digitaal en gedecentraliseerd.
 

1. Startquota toelatingsproef arts, tandarts en dierenarts 2024

Het doel van het toelatingsexamen is het aantal studenten beperken dat aan een opleiding geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde start. Vroeger was slagen voor het examen voldoende (numerus clausus). Maar vanaf 2018 werd de numerus fixus ingevoerd: op voorhand wordt bepaald hoeveel studenten na de toelatingsproef aan de opleiding mogen beginnen. Je moet m.a.w. gunstig gerangschikt zijn om te mogen starten aan de studie. Het startquotum voor het ingangsexamen arts is 1723, voor tandarts 252 en voor dierenarts is dit 240.
 
Bovendien moet je geslaagd zijn voor beide onderdelen van het examen: d.w.z. dat je ten minste de helft van de punten moet behalen voor KIW (Kennis in de Wetenschappen) en ten minste de helft van de punten voor het onderdeel GC (Generieke Competenties). De rangschikking gebeurt dan op het totaal behaalde resultaat: je bent gunstig gerangschikt als je evenveel of meer punten behaalt dan de persoon die op de laatste plaats van het startquotum staat.

2. Deelnemen aan meerdere toelatingsexamens

Je kan niet gunstig gerangschikt zijn voor alle examens. Bij je inschrijving dien je je voorkeursopleiding op te geven. Deze keuze is bindend en kan je t.e.m. eind juni aanpassen in het platform. Indien je in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn voor meerdere examens, zal je enkel gerangschikt worden voor je voorkeursopleiding. Je kan dan niet starten met een andere opleiding. Stel dat je gerangschikt bent voor een examen dat niet je voorkeur heeft, dan mag je wel aan deze opleiding starten.

3. Inschrijven voor de toelatingsproef arts/tandarts/dierenarts

Je kan je inschrijven vanaf 1 maart t.e.m. 15 mei 12u ’s middags.
De examencommissie vraagt de leerlingen van het 5e middelbaar uitdrukkelijk om zich niet in te schrijven voor de toelatingsexamens. Vanaf midden juli zullen de toelatingsexamens online worden geplaatst als proefexamen. Je kan de toelatingsproef (KIW + GC) dan digitaal afleggen in hetzelfde platform als de deelnemers van het toelatingsexamen.

4. Waar wordt de toelatingsproef georganiseerd?

De toelatingsexamens worden opnieuw decentraal georganiseerd op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Half juni zal elke ingeschreven deelnemer de locatie vernemen waar hij/zij het examen zal afleggen. De locatie zal sowieso niet in de eigen school zijn, op die manier wordt de gelijkheid tussen de deelnemers gegarandeerd.

5. Digitaal toelatingsexamen

De toelatingsexamens zijn net zoals de voorbije jaren digitaal. Er zal gebruik gemaakt worden van hetzelfde platform als in 2023. Binnen dit platform zijn er verschillende functionaliteiten, bv. een eenvoudige rekenmachine.
Je kan alvast het proefexamen arts en tandarts 2021, 2022 en 2023 afleggen om vertrouwd te raken met het plaform en de vraagstelling.

De vragen van oudere jaren kun je in pdf-formaat raadplegen.

6. Multiple choice en negatieve giscorrectie voor beide examenonderdelen

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Je krijgt 4 antwoordmogelijkheden per vraag en slechts 1 antwoord is juist. Er geldt een negatieve giscorrectie: +3 bij een correct antwoord, 0 als je de vraag open laat en -1 bij een fout antwoord.

7. Te kennen leerstof voor de toelatingsproef

De te kennen leerstof voor het KIW-gedeelte is in 2024 gelijk gebleven aan die voor de toelatingsproef van 2023. Het formularium van fysica en de infopagina van chemie werden aangepast: het formularium voor fysica en de infotabel zijn in elkaar geschoven tot één document waarbij er bijkomende informatie is voor een aantal logaritmen.

Nog een kleine maar belangrijke aanpassing voor het KIW gedeelte is dat de totale tijdsduur met 30 minuten verlengd wordt. Je krijgt nu 3,5 uur de tijd voor alle 40 vragen of gemiddeld 5,25 minuten per vraag.

Het GC-gedeelte is de laatste jaren in belang toegenomen. Het examenonderdeel GC bestaat uit 2 toetsen: CLEAR en VAARDIG. Je krijgt 1,5 uur de tijd voor het GC-gedeelte. Clear bestaat uit 15 multiple choice vragen waarin je getoetst wordt op je communicatieve competenties.

VAARDIG bestaat uit 25 vragen over wetenschappelijke teksten met bijhorende figuren over een gezondheidsthema. Sommige antwoorden kan je rechtstreeks uit de tekst halen, voor andere vragen dien je te redeneren, verbanden te leggen of verschillende delen te integreren.  

Waar kan ik alles met betrekking tot de toelatingsproef op de voet volgen? 

Zodra de commissie nieuwe beslissingen neemt, zijn wij de eerste om die met jou te delen en verder toe te lichten. Volg ons daarom zeker op Twitter en Facebook. Uiteraard kan je ook altijd op de officiële site van het toelatingsexamen terecht. Heb je nog een vraag over de toelatingsproef? Je kan ons altijd bellen: Rebus Leuven/Antwerpen 016/20 42 93 Rebus Kortrijk/Gent 056/20 01 93 of mailen: Rebus Leuven/Antwerpen info@rebus.be of Kortrijk/Gent kortrijk@rebus.be  

Lees ook onze blog over hoe je je optimaal kan voorbereiden op het ingangsexamen en je allerbeste aanpak lees je hier.

Auteur: Jan Bruwier – Algemeen verantwoordelijke Rebus