Toelatingsexamen dierenarts

Wil je je graag inschrijven in de Bachelor in de Diergeneeskunde? Vanaf het academiejaar 2023-2024 moet je geslaagd zijn voor het toelatingsexamen dierenarts om te kunnen starten met deze studie.

Woon jij in Nederland? Ontdek dan nu de voordelen van het ingangsexamen dierenarts in Vlaanderen.

Invoering toelatingsexamen dierenarts: Waarom?

Als je in Vlaanderen dierenarts wil worden, zal je vanaf het academiejaar 2023-2024 een toelatingsexamen moeten afleggen. Door het grote aantal inschrijvingen dreigt de kwaliteit van de opleiding in het gedrang te komen. Minister Weyts wil de kwaliteit van deze dure opleiding vrijwaren door het aantal inschrijvingen te beperken.

Het toelatingsexamen diergeneeskunde wordt hiermee in Vlaanderen de derde toelatingsproef, naast dat van arts en tandarts, met een numerus fixus: enkel de 240 best gerangschikte studenten (startquotum 2024) mogen beginnen aan de studie. Het toelatingsexamen gaat door op donderdag 4 juli 2024. Inschrijven kan vanaf 1 maart t.e.m. 15 mei. De resultaten van het toelatingsexamen worden bekend gemaakt op 15 juli 2024.

Gelijkaardig aan het toelatingsexamen arts/tandarts

De toelatingsproef voor diergeneeskunde is heel gelijkaardig aan dat van arts en tandarts. Ook dit examen bestaat uit twee onderdelen: (1) Wetenschappelijke kennis en inzicht in de vakken biologie, fysica, chemie en wiskunde van de tweede en derde graad van het algemeen secundair onderwijs. (2) Generieke competenties die aansluiten bij thema's uit de beroepspraktijk van dierenartsen.

Op tijd beginnen met je voorbereiding is key! Idealiter start je in het begin van het schooljaar 2023-2024.

Bereid je goed voor op het toelatingsexamen 2024

Een doorgedreven en professionele studiebegeleiding helpt je oprecht bij het slagen voor het ingangsexamen. Onze leerkrachten kennen de kneepjes van het vak en kunnen specifiek inspelen op de problemen die je bij de leerstof ervaart. Voor het allereerste toelatingsexamen dierenarts werden in 2023 maar liefst 9 op de 10 van onze studenten gunstig gerangschikt. Studiebegeleiding voor het ingangsexamen is vanaf het begin van het schooljaar een zeer goed idee!

Persoonlijke studiebegeleiding op maat

Aanpak gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring
Bij Rebus Studiebegeleiding ben je zeker van een bewezen aanpak: resultaten gebaseerd op traditie. We helpen studenten sinds 1997 slagen voor het ingangsexamen arts/tandarts en hebben dankzij die meer dan 25 jaar ervaring een zeer specifieke, professionele en doeltreffende aanpak ontwikkeld.

Persoonlijke begeleiding voor alle onderdelen van het examen
Onze begeleiding helpt je bij alle onderdelen van het toelatingsexamen, gefocust op wat jij specifiek nodig hebt. Wij volgen alle veranderingen en wijzigingen in vraagstelling op de voet op. 

Onze aanpak: eerst de kennistest
De  voorbereiding voor het ingangsexamen start bij Rebus met een ‘hiatentest’. Daarbij checken we je kennis van de leerstof en vissen we samen uit waar de gaten of de hiaten, zijn. Op die manier kunnen we je planning en programma persoonlijk opstellen om efficiënt te studeren.

De kennistest is opgebouwd uit de te kennen leerstof, met extra aandacht voor de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de toelatingsexamens van de laatste 5 jaar.

Daarna het persoonlijk traject voor KIW (Kennis In Wetenschappen)
Na de kennistest bespreken we je resultaten en stellen we een persoonlijk en optimaal traject op. Bijzonder aan de Rebus aanpak is de combinatie van zelfstudie, individuele begeleiding en/of groepslessen, afhankelijk van wat je nodig hebt. Enkel door dit persoonlijk traject en de gecombineerde leervormen kun je je grondig en volledig voorbereiden. Wij zorgen voor het beste cursusmateriaal, inclusief aangepaste oefeningen en vragen uit eerdere examens. 

Overzicht Groepslessen:

Deze lessen gaan door in groepjes van maximaal 25 personen. Voor de locatie in Leuven en Kortrijk opteren we voor een hybride leslokaal, waarbij studenten kunnen kiezen of ze de lessen online of klassikaal willen meevolgen. In Antwerpen en Gent is dat enkel klassikaal.

De groepslessen gestart in het eerste semester zijn volzet. Deze groepslessen zijn gestart in het laatste weekend (30/9 en 1/10) van september 2023. Er zijn verschillende reeksen op zaterdag, zondag en/of op woensdagnamiddag.

In het tweede semester starten de groepslessen midden februari. Deze gaan door in de hybride klaslokalen in Leuven. De planning is als volgt:

Wiskunde: 5 lesdagen - 6 uur per dag: 30 uur in totaal
Fysica: 6 lesdagen - 6 uur per dag: 36 uur in totaal
Scheikunde: 5 lesdagen aan 6 uur per dag: 30 uur in totaal
Biologie: 4 lesdagen aan 6 uur per dag: 24 uur in totaal

Reeks 8 
Hybride maandag-en donderdagavondreeks van 18u - 21u
(Lessen kunnen ter plaatse in Leuven of online gevolgd worden). Data met een sterretje vallen op een andere dag en gaan door van 9u - 16u.

Wiskunde: 4/03 7/03 10/04* 15/04 18/04 29/04 02/05 27/05 30/05
Fysica : 18/03 21/03 4/04* 8/04* 12/04* 22/04 25/04 1/05
Scheikunde: 11/03 14/03 6/04* 6/05 9/05 18/05* 3/06 6/06
Biologie: 25/03 1/04* 13/05 16/05 20/05*

Reeks 9 (volzet)
Hybride woensdagreeks van 14u - 20u30
(Lessen kunnen enkel nog online gevolgd worden). Data met een sterretje vallen op een andere dag en gaan door van 9u - 16u.

Wiskunde: 13/03 27/03 9/04* 10/05* 29/05
Fysica: 21/02 20/03 1/04* 7/04* 13/04* 15/05
Scheikunde: 28/02 3/04* 11/04* 24/04 22/05
Biologie: 6/03 17/04 8/05 18/05*

Reeks 10
Hybride dinsdag-en donderdagavondreeks van 18u - 21u
(Lessen kunnen ter plaatse in Leuven of online gevolgd worden). Data met een sterretje vallen op een andere dag en gaan door van 9u - 16u.

Wiskunde: 12/03 14/03 4/04* 10/05* 4/06 6/06 19/06*
Fysica: 2/04* 7/04* 14/04* 1/05* 7/05 9/05 14/05 16/05
Scheikunde: 26/03 28/03 16/04 18/04 30/04 2/05 21/05 23/05 17/06*
Biologie: 19/03 21/03 9/04* 11/04* 23/04 25/04

Een beeld van hoe je voorbereidingstraject er bij Rebus uitziet, zie je in het onderstaande filmpje.

Specifieke begeleiding voor het GC (Generieke Competenties)
Het GC-gedeelte van het toelatingsexamen test je skills om snel informatie te verwerven en te verwerken. Om dat te checken krijg je op het ingangsexamen stilleesteksten (VAARDIG) voor je neus en moet je een communicatieproef (CLEAR) afwerken. Bij Rebus bereiden we je hier op voor door oefeningen te maken, veel achtergrondinfo te delen en casussen te bespreken. Elke arts, tandarts of dierenarts in spe krijgt persoonlijke feedback mét de juiste informatie voor zijn of haar traject.

De kennistest is opgebouwd uit de te kennen leerstof, met extra aandacht voor de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de toelatingsexamens van de laatste 5 jaar.

Simulatietest voor KIW (kennis in de wetenschappen) en GC (Generieke Competenties)
Nadat alle lessen afgerond zijn organiseren we een nieuwe test voor zowel het KIW-gedeelte als voor het GC-gedeelte. Deze test wordt afgelegd in dezelfde examenomstandigheden als op het toelatingsexamen. Na deze test weet je als student heel goed waar je voornaamste prioriteiten moeten liggen in de laatste rechte lijn naar het ingangsexamen.

Sessie Examenstrategie en stressbeheersing
Bij Rebus focussen we gedurende het volledige traject op de multiple-choice strategie. Tijdens deze sessie kort voor het toelatingsexamen geven we nog eens de belangrijkste tips mee.
De stress onder controle weten te houden op het toelatingsexamen is van groot belang. We reiken de studenten tools aan hoe ze de rust en kalmte kunnen bewaren.

Rebus Summerschool
Rebus organiseert elk jaar vanaf midden augustus een summerschool voor studenten die zich willen voorbereiden op het toelatingsexamen arts, tandarts of dierenarts. Tijdens deze zomercursus behandelen we in verschillende modules basisbegrippen en leerstof uit het 3e, 4e en 5e middelbaar. Lees er hier alles over.

NIEUW: Schakeljaar wiskunde - wetenschappen
Wil je deelnemen aan het toelatingsexamen, maar heb je onvoldoende basis voor wiskunde en wetenschappen? We zijn enorm verheugd om vanaf het schooljaar 2023-2024 een intensief dagprogramma aan te bieden dat specifiek ontworpen is voor afgestudeerden van de humaniora die een hogere wetenschappelijke studie willen aanvatten of willen deelnemen aan het toelatingsexamen maar onvoldoende basis hebben voor wiskunde en wetenschappen. Lees er hier alles over.

Praktisch
Ben je 100% gemotiveerd voor een carrière als arts of tandarts, wil je met de allerbeste coaches werken in de aanloop naar je toelatingsproef? Neem contact met ons op of vul het formulier bovenaan deze pagina in. Tot binnenkort bij Rebus!

Meer info op onze blog, lees ook wat te doen indien je niet slaagde in 2023
Het toelatingsexamen heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Om jullie op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes, gebruiken we onze blog. Hier vind je ook extra info over de voorbereiding voor 2024 en wat te doen indien je niet slaagde voor het ingangsexamen arts/tandarts.

> Blog Toelatingsexamen Diergeneeskunde

> Blog Niet gerangschikt voor het toelatingsexamen 2023, wat nu?
> Blog Toelatingsexamen 2024: wat is er veranderd?
> Blog Slagen voor de toelatingsproef geneeskunde 2024 doe je zo!
> Blog Dankbrief van een student
> Blog De impact van COVID-19, het uitstel en de hervormingen
> Blog Toelatingsexamen 2020 geneeskunde uitgesteld: wat nu?
> Blog Waarom is het toelatingsexamen zo moeilijk?

Meer informatie over het toelatingsexamen dierenarts
Meer informatie over onze begeleiding voor het toelatingsexamen dierenarts vind je hier.

Interesse in deze opleiding?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen je meteen verder!

    Waar wil je dit volgen?

    Vraag en antwoord

    Onze begeleiding voor de ijjkingstoetsen gebeurt via de TAT academy en kan zowel op individuele basis als in groep worden gevolgd. Dit wordt vastgelegd tijdens het adviesgesprek met ouder(s) en student. Op die manier kunnen we optimaal inspelen op jouw specifieke situatie en beantwoorden wij jouw concrete noden en vragen.

    Getuigenissen


    This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.