studenten leggen toelatingsexamen uitgesteld af

Definitieve verhoging van het startquotum voor arts naar 1.600

Inschrijven voor het ingangsexamen arts, tandarts en dierenarts kon tot en met 15 mei.
Vorig jaar waren er 4.643 kandidaten voor het toelatingsexamen arts en 1.218 voor dat van tandarts. Voor dit jaar liggen de inschrijvingen een stuk hoger: er zijn 5.121 deelnemers voor de toelatingsproef arts en 1.512 voor die van tandarts.

Voor alle drie de examens geldt het principe ‘numerus fixus’. Enkel studenten die gunstig gerangschikt zijn mogen starten aan de studie van hun keuze. De numerus fixus is er om het aantal artsen, tandartsen en dierenartsen die afstuderen te beperken en om zo het federaal vastgelegde quotum te respecteren.

Er werd al een tijdje gespeculeerd over de verhoging van het startquotum voor de artsen, en op 16 juni heeft de Vlaamse regering dit definitief goedgekeurd. Het startquotum voor 2023 lag al een stuk hoger dan de voorbije jaren (1.424), maar nu wordt op advies van de Raad van State het startquotum opgetrokken tot 1.600 studenten. Men wil zo het tekort aan artsen in Vlaanderen versneld inhalen.
Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het grote aantal inschrijvingen voor het toelatingsexamen dit jaar. Goed nieuws dus voor de kandidaat-artsen, dit betekent dit jaar méér kans om aan de opleiding geneeskunde te kunnen starten!

Voor het eerst wordt op 6 juli het toelatingsexamen dierenarts georganiseerd. Hiervoor zijn er 510 kandidaten ingeschreven, waarvan een vierde buitenlandse studenten.
Het startquotum voor dierenarts wordt niet verhoogd, dit blijft op 240 studenten die zullen mogen starten aan de opleiding diergeneeskunde. Ook voor de tandartsen wijzigt het startquotum niet: dit blijft op 218.

We wensen alle studenten die deelnemen aan het toelatingsexamen heel veel moed en succes!
GO GO GO, nog even alles geven!

Wil je meer weten over onze voorbereiding op het toelatingsexamen? Lees er hier alles over.

Celine Maertens: Verantwoordelijke Rebus Kortrijk/Gent