Toelatingsproef Arts en Tandarts 2021, wat verandert er?

Ben je van plan om deel te nemen aan de toelatingsproef arts/tandarts 2021? Noteer alvast dinsdag 6 juli voor het examen arts en 7 juli voor het examen tandarts in je agenda. 
Vorig jaar voerde de examencommissie ten gevolge van de corona-crisis enkele structurele wijzigingen door: uitstel van de toelatingsproef naar eind augustus, bepaalde hoofdstukken leerstof vielen weg en decentralisatie van het examen (examen op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel). 

Het ingangsexamen blijft dit jaar digitaal en gedecentraliseerd. Voor het KIW (Kennis in de Wetenschappen) gedeelte verandert er niets t.o.v. het examen van 2019 en 2020 pre-corona. Het GC-gedeelte wijzigt wel licht. VAARDIG 2 valt weg, VAARDIG 1 bestaat nu uit 25 vragen.  
 
In deze blog zetten we alles op een rijtje wat je moet weten over het toelatingsexamen van 2021.

1. Startquota toelatingsproef arts en tandarts 2021

Het doel van het toelatingsexamen is het aantal studenten beperken dat aan een opleiding geneeskunde of tandheelkunde start. Vroeger was slagen voor het examen voldoende (numerus clausus). Maar vanaf 2018 werd de numerus fixus ingevoerd: op voorhand wordt bepaald hoeveel studenten na de toelatingsproef aan de opleiding mogen beginnen. Je moet m.a.w. gunstig gerangschikt zijn om te mogen starten aan de studie. Het startquotum voor het ingangsexamen arts is 1276 en voor het ingangsexamen tandarts 180. Dit zijn dezelfde quota als voor de toelatingsexamens van 2020.  
 
Bovendien moet je geslaagd zijn voor beide onderdelen van het examen: d.w.z. dat je ten minste de helft van de punten moet behalen voor KIW (Kennis in de Wetenschappen) en ten minste de helft van de punten voor het onderdeel GC (Generieke Competenties). De rangschikking gebeurt dan op het totaal behaalde resultaat: je bent gunstig gerangschikt als je evenveel of meer punten behaalt dan de perstoon die op de laatste plaats van het startquotum staat.

studenten leggen toelatingsexamen uitgesteld af
Het toelatingsexamen geneeskunde 2020 wordt uitgesteld wegens covid-19 door Ben Weyts naar augustus 2020

2. Toelatingsexamen arts op 6 juli, toelatingsexamen tandarts op 7 juli

Je kan niet gunstig gerangschikt zijn voor beide examens. Bij je inschrijving dien je je voorkeursopleiding op te geven. Deze keuze is bindend en kan je t.e.m. 30 juni aanpassen in het platform. Indien je in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn voor beide examens, zal je enkel gerangschikt worden voor je voorkeursopleiding. Je kan dan niet starten met de andere opleiding. Stel dat je gerangschikt ben voor het examen dat niet je voorkeur heeft, dan mag je wel aan deze opleiding starten.

3. Inschrijven voor de toelatingsproef arts/tandarts

Je kan je inschrijven vanaf maandag 1 maart 2021 om 9u t.e.m. zaterdag 15 mei 2021 om 23.59u. 
De examencommissie vraagt de leerlingen van het 5e middelbaar uitdrukkelijk om zich niet in te schrijven voor de toelatingsexamens. Vanaf 16 juli zullen beide toelatingsexamens online worden geplaatst als proefexamen. Je kan de toelatingsproef (KIW + GC) dan digitaal afleggen in hetzelfde platform als de deelnemers van het toelatingsexamen.

4. Waar wordt de toelatingsproef georganiseerd?

De toelatingsexamens worden opnieuw decentraal georganiseerd op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Op 15 juni 2021 zal elke ingeschreven deelnemer de locatie vernemen waar hij/zij het examen zal afleggen.  

5. Digitaal toelatingsexamen

De toelatingsexamens zijn net zoals in 2020 digitaal. Het is nog niet duidelijk of in 2021 hetzelfde platform zal gebruikt worden als in 2020. Ten laatste op 1 april zal de commissie laten weten wat er allemaal digitaal ter beschikking zal zijn. Vorig jaar was er in het platform bv. een eenvoudige rekenmachine ter beschikking.  
Vanaf 1 juni 2021 zal je je kunnen vertrouwd maken met het digitale examenplatform via het demo-examen.

6. Multiple choice en negatieve giscorrectie voor beide examenonderdelen

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Je krijgt 4 antwoordmogelijkheden per vraag en slechts 1 antwoord is juist. Er geldt een negatieve giscorrectie: +3 bij een correct antwoord, 0 als je de vraag open laat en -1 bij een fout antwoord.

7. Te kennen leerstof voor de toelatingsproef

De te kennen leerstof voor het KIW-gedeelte is dezelfde als die voor de toelatingsproef van 2019 en dat van 2020 pre-corona. Het KIW-gedeelte bestaat uit 40 vragen, 10 voor elk vak. Je krijgt hiervoor 3 uur de tijd.

Het GC-gedeelte is de laatste jaren in belang toegenomen. GC wijzigt wel lichtjes t.o.v. vorig jaar: VAARDIG 2 verdwijnt, dat betekent dat je niet meer moet memoriseren. Het examenonderdeel GC bestaat nu uit 2 toetsen: CLEAR en VAARDIG. Je krijgt 1,5 uur de tijd voor het GC-gedeelte. Clear bestaat uit 15 multiple choice vragen waarin je getoetst wordt op je communicatieve competenties.


VAARDIG bestaat uit 25 vragen over wetenschappelijke teksten met bijhorende figuren over een gezondheidsthema. Sommige antwoorden kan je rechtstreeks uit de tekst halen, voor andere vragen dien je te redenen, verbanden te leggen of verschillende delen te integreren.  
Het definitieve leerstofoverzicht 2021 is sinds januari beschikbaar, net zoals de examenvragen van de voorbije jaren en modelvragen voor het onderdeel CLEAR.

Waar kan ik alles met betrekking tot de toelatingsproef op de voet volgen? 

Zodra de commissie nieuwe beslissingen neemt, zijn wij de eerste om die met jou te delen en verder toe te lichten. Volg ons daarom zeker op Twitter en Facebook. Uiteraard kan je ook altijd op de officiële site van het toelatingsexamen terecht. Heb je nog een vraag over de toelatingsproef? Je kan ons altijd bellen: Rebus Leuven/Antwerpen 016/20 42 93 Rebus Kortrijk 056/20 01 93 of mailen: Rebus Leuven/Antwerpen info@rebus.be of kortrijk@rebus.be  

Lees ook onze blog over hoe je je optimaal kan voorbereiden op het ingangsexamen en je allerbeste aanpak lees je hier.