Quotatie Lesevaluaties – Legende


Naast algemene gegevens over je les (datum, start- en einduur, etc.), zal je lesgever je ook quoteren op 10 punten op een aantal domeinen. Hoe je dit punt dient te interpreteren, vind je in onderstaande tabellen terug.

Voorbereiding

Punten  Betekenis
0               Student kwam onvoorbereid naar de les en heeft niks gedaan van wat door de lesgever gevraagd/verwacht werd.
1 tot 4     Student heeft zich minder goed voorbereid dan verwacht/gevraagd werd.
5               Student bereidde zich voor volgens de verwachtingen, niet meer, niet minder.
6 tot 10   Student bereidde zich heel goed voor en deed zelfs meer dan gevraagd/verwacht werd.

Inzicht – Oefeningen –Theorie

Punten   Betekenis
1 tot 4     De materie die aan bod kwam in deze les wordt op dit moment nog niet voldoende beheerst om te slagen. Hoe lager het getal, hoe lager de slaagkans.
5 tot 6     Tussen 5 en 6 schat de lesgever in dat voor de materie behandeld in de les de student een redelijke kans maakt om te slagen. Hoe hoger dit getal, hoe hoger de slaagkans.
7 tot 10   Vanaf 7 en hoger maakt de student een aanzienlijke kans op een onderscheiding. Hoe hoger dit getal, hoe hoger de slaagkans.

Vooruitgang (algemene evolutie over de lessen en leerstof heen)

Punten   Betekenis
1 tot 4     De student gaat erop achteruit.
             Geen of weinig vooruitgang, zelfde als vorige les.
6 tot 10   Er is algemeen gezien vooruitgang.

Opmerkingen

Hier geeft je lesgever in een paar zinnen weer wat er in de les is behandeld en hoe dit is verlopen. Hier wordt ook vermeld wat er tegen de volgende les van de student verwacht wordt.

MERK OP:
  • Bovenstaande geldt enkel voor begeleidingen waar inhoudelijk op leerstof wordt ingegaan. Voor trainingen en andere begeleiding waar geen concrete leerstof aan bod komt, worden geen quotaties gegeven.
  • Voor een Faalangst- en Assertiviteitstraining (en andere begeleidingen bij onze psychologen) wordt ook geen verslag geschreven onder ‘Opmerkingen’ om de vertrouwelijkheid van de begeleiding te respecteren.