toelatingsproef verandert met Ben Weyts

Toelatingsexamen geneeskunde en tandarts 2020: wat verandert er?

Ben je van plan om deel te nemen aan de toelatingsproef 2020? Schrap 7 en 8 juli en noteer alvast 25 augustus (toelatingsexamen arts) en 26 augustus (ingangsexamen tandarts) als nieuwe datums in je agenda. Door de Corona crisis werd het ingangsexamen geneeskunde verschoven naar eind augustus. Wat verandert er nu allemaal? In deze blog lichten we de wijzigingen van de voorbije twee jaar voor je toe. (Laatste update: 15 april 2020)

Het doel van het toelatingsexamen is het aantal studenten beperken dat aan een opleiding geneeskunde of tandheelkunde start. Je moet dus slagen voor het ingangsexamen vooraleer je aan een van de twee studierichtingen mag beginnen. Maar aan die regel veranderde er twee jaar geleden iets…

1. Geslaagd zijn voor toelatingsproef, is niet meer genoeg!

Studenten die slagen voor het toelatingsexamen konden in het vorige systeem (tot en met 2017) sowieso starten aan hun opleiding. Of er nu 20 of 2000 geslaagden zijn, het maakte eigenlijk geen verschil. Er was met andere woorden sprake van een numerus clausus: wie slaagt, wordt toegelaten tot de opleiding. Vanaf 2018 werd deze werkwijze vervangen door een numerus fixus: op voorhand wordt bepaald hoeveel studenten na het toelatingsexamen aan de opleiding mogen beginnen. Je voorbereiden om de beste punten te behalen, en niet enkel te slagen, is dus de boodschap.

Begin oktober 2018 is beslist om het aantal studenten als volgt vast te leggen voor het academiejaar 2019-2020:

1.153 studenten worden toegelaten voor de opleiding geneeskunde en 147 studenten voor de opleiding tandarts (in totaal dus 1.300 kandidaten). De 148ste student die slaagt voor het toelatingsexamen en aan de opleiding tandarts wil beginnen bijvoorbeeld, kan dat dus niet meer! Ook al zou hij of zij meer dan 50% van de punten behalen en geslaagd zijn voor beide onderdelen (KIW en GC). Hier lees je meer over de voorwaarden en de ranking om te slagen voor de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde.

Dit jaar gaat Vlaanderen nu zelf een “planningscommissie” oprichten om te kijken hoeveel studenten na het examen worden toegelaten tot de opleiding in komende academiejaren.  Deze artsenquota zijn al jaren een politieke discussie. “Je mag aannemen dat dat aantal hoger zal liggen“, meldt de woordvoerder van Weyts. Vlaanderen gaat zich dus niet langer houden aan de aantallen die werden opgelegd door het federale niveau. Weyts wil de versoepeling “zo snel mogelijk” doorvoeren, maar het is niet duidelijk of dat volgend academiejaar al kan.

2. Quota loslaten of niet? Wat in 2020 en wat zijn de gevolgen?

Voor het academiejaar 2020-2021 besliste de Vlaamse regering ondanks protest van studenten en Vlaamse decanen om in totaal 1.276 gunstig gerangschikte studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde toe te laten aan de (tand)artsenopleiding. In 2025, wanneer deze (tand)artsen in spe normaal afstuderen zijn maar 929 RIZIV nummers beschikbaar voor artsen en 136 plaatsen voor tandartsen. Normaal slaagt 90% of meer nadien tijdens de opleiding. Nu moeten er onderweg meer studenten sneuvelen anders dreigen meer dan 200 artsen of 25 tandartsen in spe zonder RIZIV nummer, en dus zonder werk te zitten eenmaal ze afstuderen….

3. Geen tweede zit meer, maar in 2020 wel eind augustus examenmoment door Corona!

Wie het in de eerste ronde niet haalde, kon tot en met 2017 zijn of haar kans nog een tweede keer wagen in augustus. Vanaf 2018 is dat ook niet meer mogelijk, want er komt slechts ‘één zittijd’ van het toelatingsexamen in 2020. Het toelatingsexamen verschuift dit jaar naar eind augustus. Hierdoor wordt de tijd tussen de toelatingsproef en het nieuwe academiejaar  2020-21 een pak ingekort!

4. Aparte toelatingsexamens voor geneeskunde en tandheelkunde.

Tot en met 2017 was er één toelatingsproef voor de twee richtingen. Was je geslaagd, dan koos je voor geneeskunde of tandheelkunde. Omdat sommige studenten die initieel voor tandarts zouden kiezen, maar eenmaal geslaagd toch de richting geneeskunde kozen, wordt het toelatingsexamen vanaf dit jaar opgesplitst. Een apart examen voor tandarts (26 augustus 2020) en apart examen voor geneeskunde (25 augustus 2020).

Nieuw vanaf 2020: U kunt niet gunstig gerangschikt zijn voor beide examens! Als u voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zult u enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van uw voorkeur die u bij uw inschrijving hebt opgegeven. U kunt dan niet starten met de andere opleiding.

5. NIEUWE DATUM van het toelatingsexamen.

De exacte data van beide ingangsexamens in 2020 werden op 13 april 2020 aangepast door de nieuwe Minister van Onderwijs Ben Weyts omwille van Covid-19:

  • dinsdag 25 augustus 2020 voor toelatingsproef geneeskunde
  • woensdag 26 augustus 2020 voor toelatingsproef tandarts

6. AANGEPASTE LEERSTOF?

Inhoudelijk werden de proeven slechts zeer beperkt bijgestuurd de voorbije jaren. Het examen blijft bestaan uit 2 onderdelen maar het aantal examenvragen per onderdeel werd terug gebracht naar 40 in plaats van 60. Er wordt niet gekeken naar handvaardigheid bij kandidaat-tandartsen. Het vroegere onderdeel informatie verwerven en verwerken (IVV) neemt aan belang toe. Officieel spreken we nu echter over het gedeelte GC: generieke competenties. Dit examenonderdeel bestaat uit 2 toetsen: CLEAR (communicatieve vaardigheden) en VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren). Het definitieve leerstofoverzicht KIW is sinds januari 2020 beschikbaar net zoals de examenvragen uit de voorbije jaren en modelvragen voor het onderdeel CLEAR.

Voor het toelatingsexamen geneeskunde en tandarts 2020 in augustus zijn er KLEINE leerstofwijzigingen. Hier vindt u het aangepaste leerstofoverzicht.  Voor wiskunde is de aanpassing het grootst en verdwijnen integratie, statistiek en kansrekening. Voor fysica vallen de onderdelen: golven, trillingen en geluid weg. Ook voor scheikunde en biologie werden kleinere onderdelen geschrapt.

7. Het EXAMEN wordt DIGITAAL!

Maar hoe digitaal weten we nog niet. Zullen enkel de antwoorden digitaal moeten ingegeven worden of zal het volledige examen digitaal zijn? Dit heeft serieuze implicaties voor het GC gedeelte. De examencommissie en de minister weten het blijkbaar ook nog niet en hebben hier nog geen eensluidende informatie over gegeven.

8. Op welke LOCATIE zal het door gaan?

Normaal gezien is Brussels Expo, Belgiëplein 1, te 1020 Brussel de vaste locatie. Maar ook hier is geen zekerheid. Dit zal voornamelijk afhangen van de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad. Kan men grote evenementen organiseren? Kan men de besmettingsrisico’s garanderen? Of moet de commissie decentraal gaan werken? Hoeveel plaatsen per provincie: 1 of meerdere? Geen sinecure dus!

9. Wanneer ben ik geslaagd?

Je slaagt als je ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeel kennis en inzicht in de wetenschappen én als je ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeel Generieke Competenties (GC). Al wie slaagt wordt nadien gerangschikt: deze rangschikking bepaalt of je al of niet de aan de opleiding (tand)arts mag beginnen. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1276 voor de artsen en plaats 180 voor de tandartsen wordt gunstig gerangschikt en kan zijn gekozen opleiding beginnen.

10. Slagen vs. Ranking?

Voor het eerst in de geschiedenis van het toelatingsexamen werd er in 2019 een ranking toegepast (In 2018, ook numerus fixes, slaagden te weinig studenten om de vooropgestelde quota te halen en kregen alle studenten voor beide onderdelen 5 extra punten). In 2019 hebben er 5505 studenten deelgenomen aan het toelatingsexamen geneeskunde. Daarvan waren er 1491 geslaagd, en werden er uiteindelijk 1205 toegelaten, gunstig gerangschikt, om aan de opleiding te mogen beginnen.  Dit betekent 286 studenten die deelnamen en geslaagd waren, maar die toch niet aan de opleiding mogen beginnen, vanwege de zogenaamde contingenten.

Een aantal onder hen trokken naar de rechtbank omdat ze zich ongelijk behandeld voelen. In Wallonië bestaat het principe van de numerus clausus. Waren ze geslaagd, dan konden ze wel beginnen. Of ze gelijk zullen halen weten we niet, uitspraak wordt verwacht in maart.

Waar kan ik alles op de voet volgen?

Zodra de commissie nieuwe beslissingen neemt, zijn wij de eerste om die met jou te delen en verder toe te lichten. Volg ons daarom zeker op Twitter en Facebook. Uiteraard kan je ook altijd op de officiële site van het toelatingsexamen terecht. Heb je nog een vraag over toelatingsexamen? Je kan ons altijd bellen (016204293) of mailen (info@rebus.be).

Vanaf wanneer kan ik inschrijven?

Inschrijven voor een of beide van deze ingangsexamen kan vanaf maandag 2 maart 2020 tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Conclusie:

HET UITSTEL BETEKENT EEN NIEUWE AANPAK: zie hiervoor onze laatste blog: Toelatingsexamen uitgesteld, wat nu?

Deze vroeger aangekondigde veranderingen betekenen een extra belasting voor de laatstejaars secundaire studenten of de referentiegroep. Zij hebben minder tijd om zich specifiek te focussen op het toelatingsexamen en missen een tweede kans in augustus. De beste raad die we je kunnen geven is: studeer niet nipt genoeg om er door te zijn, maar verhoog je kans en ga voor het beste resultaat. Je hebt maar 1 kans volgend jaar. Vroeg genoeg beginnen (NU dus!) is de boodschap. Hoe je dat doet? Voorbereiden! De beste aanpak daarvoor lees je hier.