Minister van Onderwijs Hilde Crevits

Toelatingsproef geneeskunde en tandarts 2019: wat verandert er?

Ben je van plan om deel te nemen aan de toelatingsproef 2019? Noteer dan alvast 2 juli (toelatingsexamen arts) en 3 juli (ingangsexamen tandarts) in je agenda. Wat verandert er? In deze blog lichten we de wijzigingen voor je toe. (Laatste update: januari 2019)

Het doel van het toelatingsexamen is het aantal studenten beperken dat aan een opleiding geneeskunde of tandheelkunde start. Je moet dus slagen voor het ingangsexamen vooraleer je aan een van de twee studierichtingen mag beginnen. Maar aan die regel veranderde er vorig jaar iets…

1. Geslaagd zijn, is misschien niet meer genoeg

Studenten die slagen voor het toelatingsexamen konden in het vorige systeem (tot en met 2017) sowieso starten aan hun opleiding. Of er nu 20 of 2000 geslaagden zijn, het maakte eigenlijk geen verschil. Er was met andere woorden sprake van een numerus clausus: wie slaagt, wordt toegelaten tot de opleiding. Vanaf 2018 werd deze werkwijze vervangen door een numerus fixus: op voorhand wordt bepaald hoeveel studenten na het toelatingsexamen aan de opleiding mogen beginnen. Je voorbereiden om de beste punten te behalen, en niet enkel te slagen, is dus de boodschap.

Begin oktober 2018 is beslist om het aantal studenten als volgt vast te leggen voor het academiejaar 2019-2020: 1.153 studenten worden toegelaten voor de opleiding geneeskunde en 147 studenten voor de opleiding tandarts (in totaal dus 1.300 kandidaten). De 148ste student die slaagt voor het toelatingsexamen en aan de opleiding tandarts wil beginnen bijvoorbeeld, kan dat dus niet meer! Ook al zou hij of zij meer dan 50% van de punten behalen.

2. Geen tweede zit meer

Wie het in de eerste ronde niet haalde, kon tot en met 2017 zijn of haar kans nog een tweede keer wagen in augustus. Dit jaar is dat ook niet meer mogelijk, want er komt slechts ‘één zittijd’ van het toelatingsexamen in 2019.

3. Aparte toelatingsexamens voor geneeskunde en tandheelkunde

Tot en met 2017 was er één toelatingsproef voor de twee richtingen. Was je geslaagd, dan koos je voor geneeskunde of tandheelkunde. Omdat sommige studenten die initieel voor tandarts zouden kiezen, maar eenmaal geslaagd toch de richting geneeskunde kozen, wordt het toelatingsexamen vanaf dit jaar opgesplitst. Een apart examen voor tandarts (3 juli 2019) en apart examen voor geneeskunde (2 juli 2019).

4. Datum van het toelatingsexamen

De exacte data van beide ingangsexamens in 2018 werden begin november door Minister van Onderwijs Crevits gaf begin november 2018 de nieuwe data voor het ingangsexamen vrij:

  • dinsdag 2 juli 2019 voor toelatingsproef geneeskunde
  • woensdag 3 juli 2019 voor toelatingsproef tandarts

Uiterlijk op 1 augustus weten alle studenten of ze al dan niet worden toegelaten tot de richting geneeskunde of tandheelkunde. Ook de bezwaarprocedure wordt herzien zodat iedereen voor de start van het nieuwe academiejaar duidelijkheid heeft.

5. Nieuwe leerstof?

Inhoudelijk worden de proeven slechts zeer beperkt bijgestuurd. Het examen blijft bestaan uit 2 onderdelen maar het aantal examenvragen per onderdeel wordt terug gebracht naar 40 in plaats van 60. Er wordt niet gekeken naar handvaardigheid bij kandidaat-tandartsen. Het vroegere onderdeel informatieverwerven en verwerken (IVV) neemt aan belang toe. Officieel spreken we nu echter over het gedeelte GC: generieke competenties. Dit examenonderdeel bestaat uit 2 toetsen: CLEAR (communicatieve vaardigheden) en VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren). Het definitieve leerstofoverzicht KIW is sinds kort beschikbaar net zoals de examenvragen uit de voorbije jaren en modelvragen voor het onderdeel CLEAR.

Voor het toelatingsexamen geneeskunde 2019 zijn er een paar beperkte leerstofwijzigingen en dit enkel en alleen voor wiskunde. Er wordt bij algebra vanaf dit jaart specifiek verwezen naar rekenen met ongelijkheden en absolute waarden van reële getallen. Nieuw is ook bewerkingen met Matrices.

6. Wanneer ben ik geslaagd?

Je slaagt als je ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeeel kennis en inzicht in de wetenschappen én als je ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeel Generieke Competeties (GC). Al wie slaagt wordt nadien gerangschikt: deze rangschikking bepaalt of je al of niet de aan de opleiding (tand)arts mag beginnen. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1153 voor de artsen en plaats 147 voor de tandartsen wordt gunstig gerangschikt en kan zijn gekozen opleiding beginnen.

Waar kan ik alles op de voet volgen?

Zodra de commissie nieuwe beslissingen neemt, zijn wij de eerste om die met jou te delen en verder toe te lichten. Volg ons daarom zeker op Twitter en Facebook. Uiteraard kan je ook altijd op de officiële site van het toelatingsexamen terecht. Heb je nog een vraag over toelatingsexamen? Je kan ons altijd bellen (016204293) of mailen (info@rebus.be).

Vanaf waneer kan ik inschrijven?

Inschrijven voor een of beide van deze ingangsexamen kan vanaf 1 maart 2019 tot en met 15 mei 2019.

Conclusie:

Deze aangekondigde veranderingen betekenen een extra belasting voor de laatstejaars secundaire studenten of de referentiegroep. Zij hebben minder tijd om zich specifiek te focussen op het toelatingsexamen en missen een tweede kans in augustus. De beste raad die we je kunnen geven is: studeer niet nipt genoeg om er door te zijn, maar verhoog je kans en ga voor het beste resultaat. Je hebt maar 1 kans volgend jaar. Vroeg genoeg beginnen (NU dus!) is de boodschap. Hoe je dat doet? Voorbereiden! De beste aanpak daarvoor lees je hier.