Minister van Onderwijs Hilde Crevits

Toelatingsexamen arts en tandarts 2018: wat is er veranderd?

Ben je van plan om deel te nemen aan het toelatingsexamen 2018? Noteer dan alvast in 3 juli (toelatingsexamen arts) en 4 juli (toelatingsproef tandarts) in je agenda. Wat verandert er? In deze blog lichten we de wijzigingen voor je toe. (Laatste update: januari 2018)

Het doel van het toelatingsexamen is het aantal studenten beperken dat aan een opleiding geneeskunde of tandheelkunde start. Je moet dus slagen voor het ingangsexamen vooraleer je aan een van de twee studierichtingen mag beginnen. Maar aan die regel verandert er dit jaar iets…

1. Geslaagd zijn, is misschien niet meer genoeg

Studenten die slagen voor het toelatingsexamen konden in het vorige systeem sowieso starten aan hun opleiding. Of er nu 20 of 2000 geslaagden zijn, het maakte eigenlijk geen verschil. Er was met andere woorden sprake van een numerus clausus: wie geslaagd is, wordt toegelaten tot de opleiding. Vanaf 2018 wordt deze werkwijze vervangen door een numerus fixus: op voorhand wordt bepaald hoeveel studenten na het toelatingsexamen aan de opleiding mogen beginnen. Je voorbereiden om de beste punten te behalen, en niet enkel te slagen, is dus de boodschap.

Begin oktober 2017 is beslist om het aantal studenten als volgt vast te leggen: 1.102 studenten worden toegelaten voor de opleiding geneeskunde en 135 studenten voor de opleiding tandarts (in totaal dus 1.237 kandidaten). De 136ste student die slaagt voor het toelatingsexamen en aan de opleiding tandarts wil beginnen bijvoorbeeld, kan dat dus niet meer! Ook al zou hij of zij meer dan 50% van de punten behalen.

2. Geen tweede zit meer

Wie het in de eerste ronde niet haalde, kon tot voor kort zijn of haar kans nog een tweede keer wagen in augustus. Vanaf dit jaar is dat niet meer mogelijk, want er komt slechts ‘één zittijd’ van het toelatingsexamen in 2018.

3. Aparte toelatingsexamens voor geneeskunde en tandheelkunde

Tot en met 2017 was er één toelatingsproef voor de twee richtingen. Was je geslaagd, dan koos je voor geneeskunde of tandheelkunde. Omdat sommige studenten die initieel voor tandarts zouden kiezen, maar eenmaal geslaagd toch de richting geneeskunde kozen, wordt het toelatingsexamen vanaf dit jaar opgesplitst. Een apart examen voor tandarts (4 juli 2018) en apart examen voor geneeskunde (3 juli 2018).

4. Datum van het toelatingsexamen

De exacte data van beide toegangsexamens in 2018 werden begin oktober door Minister van Onderwijs Crevits aangekondigd:

  • dinsdag 3 juli 2018 voor toelatingsexamen geneeskunde
  • woensdag 4 juli voor toelatingsproef tandarts

Uiterlijk op 1 augustus weten alle studenten of ze al dan niet worden toegelaten tot de richting geneeskunde of tandheelkunde. Ook de bezwaarprocedure wordt herzien zodat iedereen voor de start van het nieuwe academiejaar duidelijkheid heeft.

5. Nieuwe leerstof?

Inhoudelijk worden de proeven slechts zeer beperkt bijgestuurd. Het examen blijft bestaan uit 2 onderdelen maar het aantal examenvragen per onderdeel wordt terug gebracht naar 40 in plaats van 60. Er wordt niet gekeken naar handvaardigheid bij kandidaat-tandartsen. Het vroegere onderdeel informatieverwerven en verwerken (IVV) neemt aan belang toe. Officieel spreken we nu echter over het gedeelte GC: generieke competenties. Dit examenonderdeel bestaat uit 2 toetsen: CLEAR (communicatieve vaardigheden) en VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren). Het definitieve leerstofoverzicht KIW is sinds kort beschikbaar net zoals de modelvragen voor het onderdeel CLEAR.

6. Wanneer ben ik geslaagd?

Je bent geslaagd als je ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeeel kennis en inzicht in de wetenschappen én als je ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeel Generieke Competeties (GC). Al wie slaagt wordt nadien gerangschikt: deze rangschikking bepaalt of je al of niet de aan de opleiding (tand)arts mag beginnen. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1102 voor de artsen en plaats 135 voor de tandartsen wordt gunstig gerangschikt en kan zijn gekozen opleiding beginnen.

Waar kan ik alles op de voet volgen?

Zodra er nieuwe beslissingen worden genomen, zijn wij de eerste om die met je te delen en verder toe te lichten. Volg ons daarom zeker op Twitter en Facebook. Uiteraard kan je ook altijd op de officiële site van het toelatingsexamen terecht. Heb je nog een vraag over toelatingsexamen? Je kan ons altijd bellen (016204293) of mailen (info@rebus.be).

Conclusie:

Deze aangekondigde veranderingen betekenen een extra belasting voor de laatstejaars secundaire studenten of de referentiegroep. Zij hebben minder tijd om zich specifiek te focussen op het toelatingsexamen en missen een tweede kans in augustus. De beste raad die we je kunnen geven is: studeer niet nipt genoeg om er door te zijn, maar verhoog je kans en ga voor het beste resultaat. Je hebt maar 1 kans volgend jaar. Vroeg genoeg beginnen (NU dus!) is de boodschap. Hoe je dat doet? Voorbereiden! De beste aanpak daarvoor lees je hier.