B

BARNS

Jan, Mijn herexamens zijn goed verlopen en ben dus ook geslaagd voor mijn 1e jaar burgerlijk ingenieur.
Mijn punten waren als volgt: wijsbegeerte: 8, elektriciteit & magnetisme: 12, analyse II: 13, algebra: 13, thermodynamica: 14, chemie: 16